ചില കൌതുക കാഴ്ച്ചകള്‍

Popular posts

Tuesday, October 23, 2007

ഗോള്‍ഡന്‍ ടെമ്പിള്‍ - കൂര്‍ഗ് [പടം]

കൂര്‍ഗിലുള്ള ഗോള്‍ഡന്‍ ടെമ്പിള്‍. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടിബറ്റന്‍ മൊണാസ്ട്രി.
പ്രധാന മന്ദിരം : ഇതിനുള്ളില്‍ നൂറോളം സന്യാസിമാര്‍ക്ക് ഇരുന്ന് ധ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.
തൊട്ടടുത്തു തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ചെറു മന്ദിരം


ചെറു മന്ദിരത്തിന്റെ മുന്‍ വശംവാതിലിന്‍ മേല്‍ ഉള്ള മുദ്ര


ജനാലകള്‍അകത്തെ ചുവര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ബുദ്ധപ്രതിമകള്‍


ബുദ്ധപ്രതിമകള്‍

അടിച്ചുമാറ്റുന്നവരെ.. ഇതിലേ ഇതിലേ


ശിവ ശിവാ...നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലെ യോഗ പഠനം എന്ന പോസ്റ്റ് ഏതോ സഹൃദയന്‍ അടിച്ചുമാറ്റി മെയിലാക്കിരിക്കണു . പക്ഷേ യാതൊരു കടപ്പാടും വച്ചിട്ടില്യാ..

ഇനിയും അടിച്ചു മാറ്റാന്‍ വരുന്ന സഹൃദയരോട് ഒരു അപേക്ഷിണ്ടേ... ഒരു കടപ്പാടും കൂട്യങ്ങട് വെക്യാ ... ന്ന് വെച്ചാല്‍ ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഒരു ലിങ്കും കൂടി കൊടുക്കാഹ്... മന്‍സിലാവണുണ്ടോ..

എന്നെ കുറിച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Archive

ആളോള് എവിടന്നൊക്കെ?